ดูแลสระว่ายน้ำ และสโมสร

       บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ&ระบบบำบัดน้ำ รายครั้ง รายเดือน รายปี พร้อมเคมีภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การดูแลรักษาตวามสะอาดทั้งในสระและรอบสระ, ล้างทำความสะอาดระบบกรอง, ดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ, ขัดตะไคร่สระว่ายน้ำ, ปรับค่า pH,Cl น้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน, บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ, รับประกันความใสและสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำ ,ตรวจเช็คระบบกรอง, ปั๊ม และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ให้คำปรึกษาในเกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำ