บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด

แนวทางการบริหารจัดการ

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน

2. การประชาสัมพันธ์ 

ประกาศ-ข่าวสารต่าง ๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในวาระต่าง ๆ , จัดทำจุลสารต่าง ๆ ให้ชุมชน

3. การจัดการเอกสาร 

ควบคุมหนังสือ-ประกาศ เข้า / ออก , การจัดทำประวัติ รายละเอียด , การจัดแฟ้มเอกสารทั่วไป

4. ติดตาม และรายงานผล 

ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร , ประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ


ความสัมพันธ์ภายในชุมชน

1. การบริหารชุมชน

ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ , จัดประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่ประจำ

2. กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ภายใน เช่น 

วันปีใหม่ , วันเด็ก , วันสงกรานต์ , วันแม่ , วันลอยกระทง , วันพ่อ เป็นต้น


  • Fotolia_42535074_XS.jpg
    ข้อดีที่สมาชิกจะได้รับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะได้รับประโยชน์1.ได้รับโอนทรัพย์สินและสาธารณูปโภคในโครงการจากผู้จัดสรรที่ดินมาเป็นของผู้ซื้อบ้านทุก ๆค...

  • vow10_1.jpg
    บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ&ระบบบำบัดน้ำ รายครั้ง รายเดือน รายปี พร้อมเคมีภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การดูแลรักษาตวามสะอาดทั้งในสระและรอบสระ, ล้างทำความสะอาดระบบกรอง, ดูดตะกอนในสระว่ายน้...