บริการของเรา


  • 51b1OOOPIC67.jpg
    เแนวทางการบริหารจัดการ1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน2. การประชาสัมพันธ์ประกาศ-ข่าวสารต่าง ๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในวาระต่าง ...

  • Fotolia_42535074_XS.jpg
    ข้อดีที่สมาชิกจะได้รับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะได้รับประโยชน์1.ได้รับโอนทรัพย์สินและสาธารณูปโภคในโครงการจากผู้จัดสรรที่ดินมาเป็นของผู้ซื้อบ้านทุก ๆค...

  • vow10_1.jpg
    บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ&ระบบบำบัดน้ำ รายครั้ง รายเดือน รายปี พร้อมเคมีภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การดูแลรักษาตวามสะอาดทั้งในสระและรอบสระ, ล้างทำความสะอาดระบบกรอง, ดูดตะกอนในสระว่ายน้...